Dane firmy

Podmiot odpowiedzialny za zawartość niniejszej strony internetowej:

Wentronic GmbH

Pillmannstraße 12

38112 Brunszwik

Niemcy

Telefon: +49 (531) 21058 – 0

Faks: +49 (531) 21058 – 22

Adres e-mail:  office@wentronic.com

Siedziba: Brunszwik, Niemcy

Kierownictwo firmy: Michael Wendt, Marcus Wendt

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Brunszwiku, HRB 3427

Numer NIP: 1320033277

Numer NIP-UE: DE114817756

Nr rej. WEEE: DE 82898622

Wentronic Asia Pacific LTD

Unit 1207-08, 12th Floor
Prosperity Millennia Plaza
663 King’s Road, Quarry Bay
Hong Kong

Telefon: (+852) 2525 1630
Faks: (+852) 2525 1620
Adres e-mail: asiapacific@wentronic.com

Siedziba: Hongkong
Kierownictwo firmy: Michael Wendt, Marcus Wendt, Brian Danos
Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 985561

Informacje dla konsumentów na temat pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów oraz usługi w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich

Jeśli i w zakresie, w jakim powstają umowy gwarancyjne producenta pomiędzy nami, Wentronic GmbH, a konsumentami, jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

1. Komisja Europejska zapewnia platformę (tzw. platformę OS) do pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie, którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. W zakresie umów gwarancyjnych producenta jesteśmy zobowiązani i przygotowani do udziału w postępowaniach spornych przed sądem arbitrażowym dla konsumentów. Niniejszym mianujemy odpowiedzialną za nas komisję ds. arbitrażu konsumenckiego w następujący sposób: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl am Rhein, Deutschland, Telefon +49 7851/795 79 40, E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de.