COVID-19

Ważna informacja!

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest minimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz jak najlepsza ochrona naszych pracowników i społeczeństwa. Dlatego też podjęliśmy szeroko zakrojone działania ochronne: Większość naszych pracowników pracuje w domu i jak zwykle można się z nimi skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i Skype’a.

Nasz magazyn podlega zwiększonym przepisom higieniczno-sanitarnym i pracuje w ściśle wydzielonym systemie zmianowym, aby utrzymać na jak najniższym poziomie ryzyko dla personelu. Jednocześnie chcemy mieć pewność, że nadal będą Państwo otrzymywać swoje zamówienia szybko i niezawodnie. Jednakże ze względu na obecną sytuację mogą wystąpić zatory i opóźnienia w dostawach. Z naszymi zespołami, zarówno w Hongkongu i Chinach, jak i tutaj w Niemczech, pracujemy z wielkim zaangażowaniem, aby zapewnić najwyższy możliwy stopień realizacji dostaw. Ufamy w Państwa zrozumienie i prosimy o jak najściślejszą współpracę z naszymi współpracownikami, aby zapewnić niezawodne planowanie.

Poinformujemy Cię, jeśli sytuacja ulegnie zmianie. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie wahaj się skontaktować z nami w razie jakichkolwiek pytań.