Przepisy dotyczące baterii

Uwagi dotyczące utylizacji baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o następujących kwestiach:

Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego można je bezpłatnie oddać w dowolnym wyznaczonym punkcie zbiórki i zwrotu. Przyłącz się do działań na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego przed szkodliwymi dla niego zanieczyszczeniami.

Baterie i akumulatory zakupione w firmie Wentronic można oczywiście zwrócić do nas lub oddać po zużyciu. Firma Wentronic GmbH jest zarejestrowana jako producent w rozumieniu ustawy o akumulatorach w fundacji EAR ze wszystkimi własnymi markami pod numerem 36133961. Firma Wentronic jest odpowiedzialna za zbiórkę zużytych akumulatorów z firmy RLG Systems AG (REBAT). 1.

Symbole umieszczone na bateriach, akumulatorach i ogniwach guzikowych mają następujące znaczenie:
Rys.1 = Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Rys.1

W poniższych przypadkach znak wskazujący na zawartość metali ciężkich (Pb, Cd lub Hg) znajduje się pod symbolem przedstawionym na Rys. 1.

Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu
Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 % kadmu
Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005 % rtęci

Jeśli prowadzisz sklep internetowy, pamiętaj, aby zwrócić uwagę klientów na powyższe punkty!

Dalsze informacje na temat ustawy o bateriach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów lub u producentów/autoryzowanych przedstawicieli (stiftung-ear.de).